in , ,

Siz Beyninizin Hangi Tarafını Daha Çok Kullanıyorsunuz?

Yapılan araştırmalar her geçen gün beyin ile ilgili yeni bilgiler veriyor. Kişinin duygularını tanıması ve beynini doğru yönlendirmesi de giderek önem kazanıyor.

Siz Beyninizin Hangi Tarafını Daha Çok Kullanıyorsunuz?
Siz Beyninizin Hangi Tarafını Daha Çok Kullanıyorsunuz?

Siz Beyninizin Hangi Tarafını Daha Çok Kullanıyorsunuz?

Yapılan araştırmalar her geçen gün beyin ile ilgili yeni bilgiler veriyor. Kişinin duygularını tanıması ve beynini doğru yönlendirmesi de giderek önem kazanıyor. Sol beyin, genellikle, rasyonel, mantıklı ve analitik olarak değerlendirilen zekayla ilişkilendirilirken; sağ beyin ise daha çok sanatsal, yaratıcı ve duygularla ilişkilendirilen bir yarım küre şeklinde etiketlenir.

Bu tarz sağ ve sol beyin etiketlemeleri de bir takım “uzmanların”, insanları onları beyin yarım kürelerine dayanarak sınıflandırabilmesinin önünü açar. Biraz resim kabiliyetiniz varsa; derhal “sağ beynini daha iyi kullanıyorsun” etiketini yemeniz; işlem yapabilme kapasiteniz göze çarpıyorsa, “sol beynini daha iyi kullanıyorsun.” etiketi yemeniz neredeyse kaçınılmazdır. Bu yaklaşıma göre, sanatçılardan yazarlara kadar duyguların baskın olduğu herkes sağ beyinlidir.

Sol beyinlilik ya da sağ beyinlilik ifadeleri popüler kültürde oldukça yaygındır. İş dünyasında, “sol beyinliler”, akılcı ve mantıklı çözümlerine yönelik iltifatlar alırken, benzer şekilde “sağ beyinlilik” yaratıcı ve duygusal olmayla eş anlamda kullanılır.

Sol beyinlilik ya da sağ beyinlilik ifadeleri popüler kültürde oldukça yaygındır. İş dünyasında, “sol beyinliler”, akılcı ve mantıklı çözümlerine yönelik iltifatlar alırken, benzer şekilde “sağ beyinlilik” yaratıcı ve duygusal olmayla eş anlamda kullanılır.

Siz Beyninizin Hangi Tarafını Daha Çok Kullanıyorsunuz?

Siz Beyninizin Hangi Tarafını Daha Çok Kullanıyorsunuz?

Sağ Beyin Özellikleri

Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobudur.

  • Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir.
  • İnsan, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanır.
  • Aynı zamanda sağ beyin lobu, vücudun sol tarafını (organlarını) yönetir.
  • Görme ve duyma yoluyla öğrenir.
  • Gerçek üstü hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir.

Sol Beyin Özellikleri

Beynimizin mantıksal kısmı sol lobudur.

  • Matematiksel işlemlerde başarılıdır.
  • Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir.
  • Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir.
  • Sol beyin lobu, vücudun sağ tarafını (organlarını) yönetir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Çok Şaşıracaksınız: Sihirli Sayı Yedi, Artı veya Eksi İki Miller Kanunu

Çok Şaşıracaksınız: Sihirli Sayı Yedi, Artı veya Eksi İki Miller Kanunu

Sanat Zehirlenmesi (Stendhal) Sendromu Nedir?

Sanat Zehirlenmesi (Stendhal) Sendromu Nedir?