in , , , ,

Algı Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Algı, bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, seçme, organize etme ve yorumlama işlemidir biçiminde tanımlanmıştır. Algının elemanları ise başlıca; algılayan, algı hedefi ve durumu içerir.

Algı Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?
Algı Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Algı Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Algı, bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, seçme, organize etme ve yorumlama işlemidir biçiminde tanımlanmıştır. Algının elemanları ise başlıca; algılayan, algı hedefi ve durumu içerir.

Algı yönetiminin temel amacı insanların duygu ve davranışlarını değiştirmektir. Bu bir ülkenin vatandaşlarını ikna etmek olabilir. Dünya kamuoyunu belli bir yöne kanalize etmek olabilir.

Yahut bir markanın hakkında, halkta “bu marka statü simgesi” duygusunu oluşturmak olabilir. Her ne olursa olsun temelde değiştirilmek istenen şey duygudur. Algı yönetimi iyi niyetli ya da kötü niyetli kullanılabilir.

Algı Yönetimi Nedir?

Algı nasıl yönetilir sorusuna yanıt aramadan önce duygu nedir sorusunun cevabını bulmalıyız. Çünkü “Algı yönetimi nedir?” sorusunun cevabındaki özne duygudur. Duygu, kişinin iç aleminde kendi psikolojik tavırlarından ve çevresel etmenlerden etkilenerek ortaya çıkan psikofizyolojik değişimlerdir.

Algı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Algı Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Algı Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak bir stratejik hedef belirlenmelidir. Algı yönetimi hükümetler, devletler, kurumlar ve firmalar tarafından yapılabilir. Her kurum ve oluşum kendisine bir hedef belirlemelidir. Bu genel hedefe giden özel hedefler de belirlenmelidir.

Hedef belirlerken, ulaşılmak istenen şeyin ne olduğu net bir şekilde ortaya konmalıdır. İstenilen seviyeye ulaşıldığında amaç gerçekleşmiş olacak mı sorusu hedef uygulanmadan önce sorulmalıdır.

Hedefler belirlendikten sonra karşıt fikirler kişi kurum ya da devletler belirlenmelidir. Tüm açılardan sizin oluşturmaya çalıştığınız algıları kırabilecek karşıt odakları iyi analiz etmeli, farklılıkları hesaplamalı, olacakları öngörmeye çalışmalısınız.

Algı Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?
Algı Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bu aşamalardan sonraki aşama ise aslında en önemli aşamadır. Bu aşama geri bildirim ya da dönüt adı verilen aşamadır. Geri bildirimler sayesinde algı yönetiminizin başarılı gidip gitmediğini anlarsınız. Bu bir bakkal için, sokakta konuşan müşterinin söyledikleridir. Bir devlet için uluslararası karar vericilerin tavırlarıdır. Geri bildirim alamazsanız, hedeflerinize ulaşamazsınız.

Son olarak algı yönetimi Amerikan ordusu tarafından ilk kez geliştirilmiş bir yöntemdir. Algı yönetiminin hedefiyle toplumun algılarını belli bir yöne kanalize etmek amacıyla bu taktiği kullanmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sanat Zehirlenmesi (Stendhal) Sendromu Nedir?

Sanat Zehirlenmesi (Stendhal) Sendromu Nedir?

25. Kare Ne Demek? Amacı Nedir?

25. Kare Ne Demek? Amacı Nedir?