in , , , ,

HOMO HOMINI LUPUS mudur?

Thomas Hobbes, siyaset kuramının temelini güç ve devlet üzerinden oluşturmuştur. Hobbes, doğal durumu savaş durumu olarak tasvir eder. Savaş durumunda tüm bireylerin sınırsız haklara sahip olması, gücünü istediği gibi kullanmakta özgür olması kaos ortamını oluşturur. Doğal durum kişilerin hayatta kalmasını dahi tehlikeye sokacak bir hal almıştır. Bunun üzerine bireyler kendi aralarında sözleşme yapıp haklarını üçüncü bir erke devreder. Sivil toplum durumuna geçişle tüm haklar egemenin elinde toplanmıştır. 

HOMO HOMINI LUPUS mudur?
HOMO HOMINI LUPUS mudur?

HOMO HOMINI LUPUS mudur?

Thomas Hobbes, siyaset kuramının temelini güç ve devlet üzerinden oluşturmuştur. Hobbes, doğal durumu savaş durumu olarak tasvir eder. Savaş durumunda tüm bireylerin sınırsız haklara sahip olması, gücünü istediği gibi kullanmakta özgür olması kaos ortamını oluşturur. Doğal durum kişilerin hayatta kalmasını dahi tehlikeye sokacak bir hal almıştır. Bunun üzerine bireyler kendi aralarında sözleşme yapıp haklarını üçüncü bir erke devreder. Sivil toplum durumuna geçişle tüm haklar egemenin elinde toplanmıştır.

Hobbes’a göre insan doğal durumda arzu ve isteme gibi duyumlara sahip olan, arzunun nesnesine ulaşmaya çalışıp haz duyusunu yakalamaya çalışan ve bu ulaşma çabasını güç ile elde edebilen varlıktır.

Hobbes’a göre; İnsanlar her ne kadar eşit yaratılmış olsa da gücü eline alan üstünlük sağlıyor.

HOMO HOMINI LUPUS mudur?
HOMO HOMINI LUPUS mudur?

İnsanlar doğuştan eşittir. Doğa, insanları bedensel ve zihinsel yetenekler bakımından öyle eşit yaratmıştır ki, bazen, bir başkasına göre bedence çok daha güçlü veya çok daha çabuk düşünebilen birisi bulunsa bile, her şey göz önüne alındığında iki insan arasındaki fark, bunlardan birinin diğerinde bulunmayan bir üstünlüğe sahip olduğunu iddia etmesine yetecek kadar fazla değildir. Çünkü bedensel güç bakımından, en zayıf olan kişi ya gizli bir düzenle ya da kendisiyle aynı tehdit altında olan başkalarıyla birleşerek en güçlü kişiyi öldürmeye yetecek kadar güçlüdür. Çünkü,İnsanlar her ne kadar eşit yaratılmış olsa da gücü eline alan üstünlük sağlıyor.

Hobbes, sözleşmeye giden yolu “İnsan, insanın kurdudur” (Homo Homini Lupus) sözüyle ifade etmiştir. Buna göre insanı yönlendiren temel dürtü hayatta kalmaktır. İnsanın en temel hakkı da kendi hayatını korumak için her şeyi yapma özgürlüğüdür.

Leviathan 

HOMO HOMINI LUPUS mudur?
HOMO HOMINI LUPUS mudur?

Hobbes insanları eşit sayar. Eşit güçte ve doğuştan bencil olan iki insan aynı şeye sahip olma konusunda eşit arzuya sahiptir. Bu nedenle başlayan güç ve iktidar savaşında birbirlerinin üzerinde üstünlük sağlamak, iktidar oluşturmak için mücadele ederler. Zira insanın doğası bunu gerektirir. Hobbes toplumun bu kaotik yaşamının toplum sözleşmesi ile son bulacağını öngörmüştür.

Sözleşme önce kişilerin kendi arasında yapmış olduğu sonra egemene devredilmiş haklar bütünüdür. Böylece devletin kurulma zarureti ortaya çıkmıştır. Hobbes bu otoriter devlete Leviathan adını vermiş ve fikirlerini de bu adı taşıyan kitabında açıklamıştır. Leviathan adını Kutsal Kitap  (Eski Ahid)’dan almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğal İnci Nedir?  İlk Ne Zaman Bulunmuştur?

Doğal İnci Nedir? İlk Ne Zaman Bulunmuştur?

Spinoza Ve Kendisine Hayran Bırakan Sevinci

Spinoza Ve Kendisine Hayran Bırakan Sevinci